Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łazy
 • 2007-09-12
 • 220,1265
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 44/2008 Wojewody Zachodniopomorskie z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łazy" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 91, poz. 15622007-08-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • koszaliński
 • Mielno (miejsko-wiejska), Sianów (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat , położony w gminach Mielno i Sianów w powiecie koszalińskim w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów torfowiskowych i leśnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, w tym szczególnie populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łazy" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2009 r. Nr 48, poz. 1187 2009-07-132028-07-26
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łazy"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 34112016-09-072028-07-26

Nie

 • 147,2465
 • 72,8800
 • 0,0000

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karnieszewice