Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęg nad Młynówką
 • 2007-02-09
 • 126,7900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 11, poz. 2752007-01-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Ciasna (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubliniec według stanu na dzień 1 stycznia 2000 r., ,jako oddziały leśne leśnictwa Ponoszów: 84a, d, g, h, i, j, 85a, b, c, d, f, g, 98c, d, f, g, h, 99a, b, c, d, f, g, 100a, b, c, d, f, 117a, b, c, d, f, 118a, b, c, d, f.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych biocenoz leśnych, wodnych i bagiennych w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Łęg nad Młynówką"Nie podlega publikacji2023-05-09

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach