Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęgi koło Słubic
 • 2003-05-15
 • 376,1900
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 25, poz. 4962003-04-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 61 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 139, poz. 29012011-12-21
2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 24662018-10-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • słubicki
 • Słubice (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Słubice, w powiecie słubickim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze lasów łęgowych o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych w obszarze.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 37/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 18642012-10-22
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 8862015-05-05
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi koło SłubicDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 2532016-02-04

Nie

 • 0,0000
 • 376,1900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim