Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nietlickie Bagno
 • 2003-06-14
 • 1132,9100
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 72, poz. 10692003-05-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • giżycki, piski
 • Miłki (wiejska), Orzysz (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) oddziały lasu oznaczone na mapach urządzenia lasu Nadleśnictwa Giżycko, obręb Orzysz wg stanu na dzień 25 listopada 2002 r. jako: oddziały 741(cały), 742 (cały), 743 (cały), 744 (cały), 745 pododdziały d, f, 746 pododdziały c, d, część b, 747 pododdziały a, b, c, d, f, g, h, i, 748 (cały), 749 pododdziały a, b, 2007(cały), 2006 (cały), oraz działki gmina Miłki obręb Paprotki będące we władaniu Nadleśnictwa Giżycko: 267, 270, 271/3, 271/6, 271/8, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/1, 273/10, 273/11, 273/13, 273/14, 273/17, 287/1, 342/5, 359, 360 o łącznej powierzchni 501,21 ha, 2) teren oznaczony w ewidencji gruntów gm. Miłki obręb Paprotki jako działki nr: 251, 252, 254, 255, 257, 258, 259, 261/1, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 259, 262, 275, o powierzchni: 47,53 ha, 3) tereny oznaczone w ewidencji gruntów gm. Orzysz obrębu Cierzpięty jako działki nr: 23/1, 33/1, 53/1, 43/1, o łącznej powierzchni: 547,24ha, obrębu Drozdowo 234/3, 324/1, 352, 232, 233, 234/1, 234/3, 236/a, 236, o łącznej powierzchni: 11,63 ha obrębu Dąbrówka 271/1, 271/2, 271/7, 272, 273/9, 273/16, 274 o łącznej powierzchni: 25,30 ha.

Położenie otuliny

 • 1080,3410

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Nietlickiego Bagna z dominującą krajobrazowo roślinnością szuwarową, przylegających do niego lasów i obszarów nieleśnych z licznymi zabagnieniami oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie - Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór