Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nowinka
 • 2007-01-25
 • 73,9800
 • leśny
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nowinka"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 6, poz. 1362007-01-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie sprostowanie błędów redakcyjnychDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 10, poz. 2362007-01-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nowinka" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 26542016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska)
 • skład rezerwatu wchodzi obszar lasu oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Elbląg na lata 2007-2016 jako oddziały leśne: 102a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t; 103a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r oraz drogi w granicach ww. wydzieleń: 103~a i obszary pod liniami energetycznymi: 102~a.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie oraz ochrona dolin erozyjnych, występujących w nich wysięków i zabagnień oraz porastających je zbiorowisk leśnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie