Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Olszak
 • 2012-12-07
 • 23,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody OlszakDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 16312012-11-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszak” Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33592018-12-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • nyski
 • Głuchołazy (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszak” (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3359).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: kwaśnej dąbrowy oraz jaworzyn i lasów klonowo - lipowych na stokach.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 34722018-12-122037-06-20
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszak"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15832017-06-052037-06-20

Nie

 • 23,8300
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu