Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Podjabłońskie
 • 2005-09-03
 • 38,4800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Podjabłońskie"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6240

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • sokołowski
 • Ceranów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk przyrodniczych roślin charakterystycznych dla zbiorowisk dąbrowy świetlistej (Potentillo albae - Quercetum), w tym wielu prawnie chronionych, rzadkich i ginących gatunków roślin.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie