Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rabinówka
 • 2005-12-29
 • 658,5700
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 67/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Rabinówki" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 257, poz. 2899
2 Zarządzenie Nr 23/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Rabinówki"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 41142012-12-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Gródek (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992.

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych ostoi rzadkich i chronionych gatunków awifauny lęgowej, a w szczególności populacji cietrzewia na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 11/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rabinówka"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2018-05-252023-05-25
 • 658,5700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku