Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Gościbia
 • 2001-02-14
 • 281,4900
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 4, poz. 18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Gościbia"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 65282018-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • myślenicki
 • Sułkowice (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 216,4000

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych w obszarze źródliskowym potoku górskiego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie