Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stawy Siedleckie
 • 2008-11-29
 • 242,3038
 • faunistyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz antropogenicznych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Stawy Siedleckie"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 194, poz. 7018

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • siedlecki
 • Siedlce (wiejska)

Położenie otuliny

 • 432,8100

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennego biotopu lęgowego, żerowisk i miejsc odpoczynku rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin chronionych i bezkręgowców.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie