Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Strzaliny koło Tuczna
 • 2008-06-28
 • 17,8300
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • podziemny
 • pochodzenia antropogenicznego
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 26/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 55, poz.12442008-06-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/2009 r Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Strzaliny koło Tuczna" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2009 r. Nr 5, poz. 1882009-02-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • wałecki
 • Tuczno (miejsko-wiejska)
 • Obszar rezerwatu zajmuje tym samym fragmenty działek ewidencyjnych nr 8100/2, 8114 obręb Strzaliny w gminie Tuczno, w powiecie wałeckim, w województwie zachodniopomorskim (zgodnie z danymi Nadleśnictwa Tuczno według Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024, wydzielenia 387n, p, 413a, b, c, f, ~g, ~h, ~f ).

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie jednego z największych znanych zimowisk nietoperzy w Polsce zlokalizowanego w bunkrach stanowiących pozostałość po podziemnej fortyfikacji.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Strzaliny koło Tuczna" nie podlega publikacji2019-03-14
2 Zarządzenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Strzaliny koło Tuczna"nie podlega publikacji2019-03-14
 • 0,0000
 • 17,8300
 • 0,0000

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno