Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Osowiec
 • 2003-11-15
 • 18,2400
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 85, poz. 12352003-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Dobiegniew (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Dobiegniew

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie pojeziernego torfowiska węglanowego z roślinnością mechowiskową oraz z szuwarem kłoci wiechowatej wraz z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Torfowisko Osowiec" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 19, poz. 4492008-03-062028-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 18,2400
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem