Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz Myśliborski koło Jawora
 • 1962-05-12
 • 9,7200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1962 r. Nr 39, poz. 189

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Myśliborski koło Jawora"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 86
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Myśliborski koło Jawora"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 40092016-09-01
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Wąwóz Myśliborski koło Jawora”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35952017-08-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski
 • Paszowice (wiejska)
 • Położony na terenie gminy Paszowice w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Wąwóz Myśliborski koło Jawora" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska paproci języcznika zwyczajnego Phyllitis skolopendrium występującego na skałach zieleńcowych oraz otaczającego go naturalnego lasu ochronnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu