Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Witanowszczyzna
 • 2008-01-03
 • 80,8000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2007r. Nr 279, poz. 3201
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Witanowszczyzna"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 31782016-07-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • siemiatycki
 • Mielnik (wiejska), Nurzec-Stacja (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym ekosystemów leśnych lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowanie stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków górskich tj. parzydła leśnego Aruncus sylvestris, cebulicy dwulistnej Scilla bifolia oraz bodziszka żałobnego Geranium phaeum.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Witanowszczyzna"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 31782016-07-282036-07-24

Nie

 • 80,8000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku