Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wykus
 • 1978-11-01
 • 63,5800
 • leśny
 • kulturowy
 • miejsc kultu i pamięci narodowej
 • leśny i borowy
 • borów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 33, poz. 1261978-10-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 12702001-10-17
2 Rozporządzenie Nr 103/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody WykusDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 256, poz. 31392005-11-10
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody WykusDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28902017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Bodzentyn (miejsko-wiejska)
 • Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnego fragmentu lasów świętokrzyskich, w postaci ekosystemów leśnych łęgu i grądu z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory..
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wykus"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 497, poz. 36582009-11-25
2 Zarządzenie nr 1/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wykus”Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 258, poz. 29592009-10-28

Nie

 • 63,5800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach