Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Długogóry
 • 1991-08-21
 • 120,3600
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1991 r. Nr 25, poz. 1721991-08-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Długogóry”Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 42882015-11-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • myśliborski
 • Myślibórz (miejsko-wiejska)
 • Granicę rezerwatu stanowią granice działek ewidencyjnych : od północy nr 283/1, 276, 277, 278, 279, od zachodu nr 279, od południa nr 279, 278, 277, 283/1 i od wschodu nr 281/3 obręb Chłopowo w gminie Myślibórz, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie krajobrazu moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi, buczyną pomorską oraz oczkami wodnymi z interesującą roślinnością wodną i bagienną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Długogóry"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 15, poz. 2692008-02-052027-02-18
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262027-02-18

Nie

 • 0,0000
 • 120,3600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie