Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wzgórza Sobkowskie
 • 2005-11-25
 • 37,0800
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 102/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 256, poz. 3138

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Wzgórza SobkowskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2 r. poz. 29012017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • jędrzejowski
 • Sobków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych krajobrazów oraz ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności kserotermicznej z licznym udziałem gatunków roślin chronionych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wzgórza Sobkowskie"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 19332015-06-222035-07-07

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach