Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Chełm
 • 1996-07-20
 • 155,2500
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 41, poz. 399

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Nr 37/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Góra Chełm"Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 66, poz. 1663
3 Zarządzenie Nr 1/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Chełm"Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 14, poz. 354

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • strzyżowski
 • Wiśniowa (wiejska), Frysztak (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zróżnicowanych ekosystemów leśnych porastających Górę Chełm, reprezentujących m.in. rzadką na Pogórzu Strzyżowskim żyzną buczynę karpacką, zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów