Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Borki
 • 1958-05-30
 • 440,2200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 42, poz. 2441958-05-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Borki”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 5872015-02-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • giżycki, olecki
 • Kowale Oleckie (wiejska), Kruklanki (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Borki na lata 2010-2019 jako oddziały leśne: - 1, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 20Ba (część), h, 21, 22, 35c, d, f, g, 41A, 41Ba, b (część), 65A, 65B, 90Aa, obręb leśny Borki, - 172b, d, f, obręb leśny Przerwanki, 2) obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Czerwony Dwór na lata 2014-2023 jako oddziały leśne: 207f, j, k, obręb leśny Czerwony Dwór, 3) a także drogi, linie podziału powierzchniowego, rowy, bagna i łąki znajdujące się w granicach ww. wydzieleń.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych charakterystycznych dla Puszczy Boreckiej i związanych z nimi gatunków fauny i flory, w szczególności: żubra Bison bonasus, muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis, dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos i granicznika płucnika Lobaria pulmonaria.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 104, poz. 14822001-10-16
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 190, poz. 26732006-12-08

Nie

 • 440,2200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie