Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wąwóz w skałach
 • 1994-11-12
 • 3,0100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 19.10.1994r.WarszawaMonitor Polski Nr 53, z 1994 r., poz. 484.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wąwóz w SkałachDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29082017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • ostrowiecki, kielecki
 • Nowa Słupia (wiejska), Waśniów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie odsłonięć dolomitów środkowodewońskich oraz roślinności porastającej wąwóz.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 25/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Wąwóz w Skałach

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach