Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Oleszno
 • 1971-02-06
 • 262,6700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1971 r. Nr 1, poz. 2

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody OlesznoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 17782017-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki, włoszczowski
 • Łopuszno (wiejska), Krasocin (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu rozległego kompleksu bagiennych lasów olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody OlesznoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 17832017-05-222037-06-06

Nie

 • 262,6700

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrketora Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalny Konserwator Przyrody