Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grabowiec
 • 1956-08-08
 • 21,4600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 10.07.1956r.Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr. 65, poz. 764

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody GrabowiecDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29042017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • pińczowski
 • Pińczów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie występującego w obrębie omawianego obszaru, zbiorowiska roślinności kserotermicznej z wieloma gatunkami roślin objętych ochroną gatunkową wśród których szczególnie cenne z przyrodniczego punktu widzenia jest jedno z dwóch znanych na terenie Polski stanowisk dyptamu jesionolistnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 57/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2058

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach