Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Górna Krasna
 • 2004-01-28
 • 416,1800
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2004 z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyKielceDz. Urz. z 2004 r., Nr 3, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Górna KrasnaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29102017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • konecki, kielecki, skarżyski
 • Stąporków (miejsko-wiejska), Zagnańsk (wiejska), Mniów (wiejska), Bliżyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych idydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 25.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnychKielce
2 Zarządzenie Nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody: "Murawy Dobromierskie", "Góry Pieprzowe", "Górna Krasna", "Gagaty Sołtykowskie"Kielce

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach