Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góry Wschodnie
 • 1959-09-11
 • 1,6500
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 sierpnia 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 76, poz. 408

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie nr 8/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3283
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Góry WschodnieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28512017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski
 • Wiślica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnych stanowisk zespołów roślinności stepowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: "Góry Wschodnie"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31232014-11-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góry Wschodnie"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 12732016-04-12

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach