Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gać Spalska
 • 2006-12-14
 • 85,8900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gać Spalska"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 394, poz. 3037

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 14/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gać Spalska"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 555

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • tomaszowski
 • Lubochnia (wiejska), Inowłódz (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnie wykształconych zespołów roślinnych - głównie łęgu jesionowo-olszowego i olsu porzeczkowego, związanych ze śródleśną rzeką nizinną oraz stanowisk chronionych i rzadkich roślin i zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 44/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gać Spalska"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 51212013-11-29
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gać Spalska''Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 2012015-01-23

Nie

 • 10,5000
 • 75,3900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi