Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gołoborze
 • 1970-01-10
 • 13,9000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • skalny
 • innych skał
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1969 r. Nr 51, poz. 398

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Baligród (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych gołoborza, stopniowo opanowywanego przez las.
 • Nie

Nie


Nie