Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Golesz
 • 2001-01-14
 • 27,4500
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 268/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 87, poz. 934

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • jasielski
 • Kołaczyce (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wychodni skał piaskowca ciężkowickiego wraz z otaczającym lasem grądowym, ze stanowiskami rzadkich i chronionych gruntów roślin w runie, a także śladami grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce