Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Golesz
 • 2001-01-14
 • 27,4600
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 268/00 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 87, poz. 9342000-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Golesz" Dz. Urz. z 2017 r. poz. 35252017-10-31
2 Zarządzenie Nr 66/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Goleszi".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • jasielski
 • Kołaczyce (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowości Krajowice, gmina Kołaczyce, powiat jasielski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wychodni skał piaskowca ciężkowickiego wraz z otaczającym lasem grądowym, ze stanowiskami rzadkich i chronionych gruntów roślin w runie, a także śladami grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie