Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zamczysko
 • 1953-05-12
 • 1,3500
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-42, poz. 5121953-05-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • kłobucki
 • Wręczyca Wielka (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi 149 oddział lasu poddział t, tworzący oderwaną powierzchnię leśną wśród gruntów rolnych wsi Grodzisko, położoną na wschód od głównego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Grodzisko. Oznaczenie oddziału przyjęto według numeracji zastosowanej w leśnych mapach przeglądowych z roku 1945. Granice rezerwatu oznaczono na mapce rezerwatu w skali1:20000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów kulturalno-społecznych fragmentu lasu dębowego o dużych walorach krajobrazowych. Ponadto obiekt posiada znaczenie historyczne jako miejsce po starym, zburzonym w czasach średniowiecznych zamczysku.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Zamczysko"Nie podlega publikacji2021-03-31
 • 1,3500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach