Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zasolnica
 • 1973-03-10
 • 16,6500
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Pzemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1973 r. Nr 5, poz. 381973-02-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 1/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Zasolnica”Nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • bielski
 • Porąbka (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu w Leśnictwie Zasolnica Nadleśnictwa Porąbka, położony w gminie Porąbka, w powiecie żywieckim województwa krakowskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1964-1974 jako oddziały lasu 92 d, f, 93 a, c, f. Granice rezerwatu zostały oznaczone w terenie i na mapie rezerwatu w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu starodrzewu buczyny karpackiej rosnącego na stromym stoku Zasolnicy.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Zasolnica" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-10-28
 • 16,6500

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór