Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lasy Radłowskie
 • 2001-02-14
 • 30,9900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 4, poz. 20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • tarnowski
 • Wierzchosławice (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych stanowiska szafranu spiskiego (Crocus scepusiensis BORBAS) wraz z gatunkami towarzyszącymi.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór