Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarny Bryńsk
 • 1963-05-29
 • 13,1300
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 43, poz. 215

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie nr 0210/12/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czarny Bryńsk”Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22472013-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Górzno (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej oraz innych roślin torfowiskowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 0210/13/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarny Bryńsk”Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22482013-06-242033-07-09

Nie

 • 11,6300
 • 1,5000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy