Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czapli Ostrów
 • 1985-05-01
 • 16,4500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1985 r. Nr 7, poz. 601985-04-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.02.2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4132017-01-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • myśliborski
 • Dębno (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Dębno, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kolonii czapli siwej Ardea cinerea, stanowiska lęgowego bielika Haliaeetus albicilla, ostoi wielu gatunków ptaków wodnych oraz zachowanie charakterystycznej roślinności, w tym populacji nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum, arcydzięgiela litwora nadbrzeżnego Angelica archangelisa subsp. Litoralis, czartawy drobnej Circaea alpina, kupkówki Aschersona Dactylis polygama, listery jajowatej Listera ovata, bluszczu pospolitego Hedera helix, grzyba - gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens i mchów - dzióbkowca bruzdowanego Eurhynchium striatum, brodawkowca czystego Pseudoscleropodium purum, fałdownika szeleszczącego Rhytidiadelphus triquertus.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 71/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czapli Ostrów"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 18722007-11-082026-11-20

Nie

 • 0,0000
 • 16,4500
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie