Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zielona Góra
 • 1953-05-12
 • 19,3600
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-42, poz. 5101953-05-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 57, poz. 2901963-07-26
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zielona Góra"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 61342016-11-29
4 Zarządzenie Nr 15/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego i miejsc wspinaczki w rezerwacie przyrody Zielona GóraNie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Olsztyn (wiejska)
 • Położenie rezerwatu przedstawia mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia z 2016 r. Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych punktów ich załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych obszaru leśnego, obejmującego wzgórze wapienne Jury Krakowsko-Wieluńskiej z różnymi typami lasów mieszanych z charakterystycznymi wychodniami skał wapiennych, uformowanych i wyżłobionych erozją w fantastyczne kształty, jaskinie itp.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 16/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Zielona Góra"Nie podlega obowiązkowi publikacji 2022-05-31
 • 19,3600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach