Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bachotek
 • 1984-08-01
 • 22,7100
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1984 r. Nr 17, poz. 125

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/8/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bachotek"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22432013-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Zbiczno (wiejska)
 • Wykaz działek ewidencyjnych i oddziałów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 19,6700
 • Otulinę rezerwatu stanowią pododdziały 203 a, b, c, d, f i 220 c, leśnictwa Bachotek, Nadleśnictwa Brodnica.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych zespołów szuwarowych i leśnych oraz stanowiska kłoci wiechowatej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bachotek"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22442013-06-242033-07-09

Nie

 • 19,3100
 • 2,7600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy