Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zielony Mechacz
 • 1962-06-27
 • 94,3000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoM.P. z 1962 r. Nr 51, poz. 252

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 45 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zielony Mechacz"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 23452012-08-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • ostródzki
 • Małdyty (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego ze stanowiskiem maliny moroszki (Rubus chamaemorus), należącej do ginących składników flory krajowej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie