Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cmentarzysko Jaćwingów
 • 1959-11-30
 • 4,1200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 96, poz. 517
2 Zarządzenie Nr 4/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cmentarzysko Jaćwingów"2015-03-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • Suwałki
 • Suwałki (miejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych boru świeżego wraz z cmentarzyskiem Jaćwingów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cmentarzysko Jaćwingów"2015-03-162020-03-15
 • 0,0000
 • 4,1200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku