Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Żurawno
 • 2006-05-12
 • 22,8800
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 28, poz. 5862006-04-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Brody (wiejska), Lubsko (miejsko-wiejska), Tuplice (wiejska)
 • Rezerwat położony w gminach: Lubsko, Tuplice, Brody. Wykaz działek ewid. określa §2.1. rozporządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu leśnego ekosystemu nizinnego ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 20/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Żurawno”. Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2019-10-27
 • 0,0000
 • 22,8800
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem