Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy w Serednicy
 • 2002-02-01
 • 14,2900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 62002-01-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Serednicy"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37252017-11-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • bieszczadzki
 • Ustrzyki Dolne (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie