Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przęślin
 • 1960-05-02
 • 0,9000
 • stepowy
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 37, poz. 186

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie nr 7/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3282
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody PrzęślinDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28842017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski
 • Wiślica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Cel ochrony jest zachowanie ze względów nałkowych i dydaktycznych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej oraz pokaźnych rozmiarów kryształów gipsowych widocznych w płd. i zach części wzgórza.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: "Przęślin" Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 31362014-11-24
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrekrora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przęślin" Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 12742016-04-12

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach