Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bobrowisko
 • 1958-09-15
 • 3,2400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 71, poz. 418

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412
2 Zarządzenie Nr 0210/5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bobrowisko"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17822012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • golubsko-dobrzyński
 • Radomin (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zespołu grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum wraz z pojedynczymi stanowiskami modrzewia polskiego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/6/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bobrowisko"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17832012-09-122032-09-27

Nie

 • 3,2400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy