Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dury
 • 1975-05-01
 • 13,0200
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1975 r. Nr 11, poz. 641975-04-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21142016-06-23
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51782017-12-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Osie (wiejska)

Położenie otuliny

 • 51,6700

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie rzadkich zespołów roślinności wodnej i torfowiskowo-bagiennej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51822017-12-072037-12-22

Nie

 • 13,0200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy