Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

  • Świnia Góra
  • 1953-11-21
  • 50,5700
  • leśny
  • fitocenotyczny
  • zbiorowisk leśnych
  • leśny i borowy
  • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 28 października 1953r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-104, poz. 1403

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Świnia Góra im. Stanisława BarańskiegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28892017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • skarżyski
  • Bliżyn (wiejska)

Ochrona

  • Celem ochrony jest zachowanie ze względów nałkowych i dydaktycznych fragmentu leśnego z naturalnymi i charakterystycznymi dla regionu Gór Świętokrzyskich typami Drzewostanów mieszanych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Dalejów, Kamień Michniowski, Barania Góra, Świnia Góra, Bukowa Góra, Góra Sieradowska, Małe Gołoborze, Szczytniak, Oleszno, Gaj, Lisiny Bodzechowskie, Modrzewie, Ulów, Ługi, Skały w Krynkach, Rosochacz, Ciechostowice, Cisów, Radomice, Zielonka, Grabowiec, Góra Jeleniowska, Zamczysko, Polana Polichno, Lubcza, Wroni Dół, Kamienne Kręgi, Perzowa Góra, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Góra Żakowa.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2058

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach