Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Krzemionki Opatowskie
 • 1995-08-01
 • 378,8300
 • krajobrazowy
 • kulturowy
 • zabytków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 27.06.1995r.WarszawaMonitor Polski Nr 33, z 1995 r., poz.396.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Krzemionki OpatowskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29112017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • ostrowiecki
 • Bodzechów (wiejska), Ćmielów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz kopalni krzemienia pasiastego, a także wyrobisk górniczych i śladów obozowisk górników.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemionki Opatowskie"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz. z 2009 r. Nr 448, poz. 3251
2 Zarządzenie nr 2/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie” Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 258, poz. 2960
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Krzemionki OpatowskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 18922018-05-09

Nie

 • 378,8300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach