Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gogulec
 • 2001-12-01
 • 5,2900
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 41/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 140, poz. 2795

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Suchy Las (wiejska)

Położenie otuliny

 • 5,2400

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności torfowiska i przyległych ekosystemów oraz zabezpieczenie naturalnych procesów kształtujących strukturę torfowiska.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu