Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ewelinów
 • 2006-08-17
 • 14,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 193, poz. 2199

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody EwelinówDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28942017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Łopuszno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ewelinów"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 19322015-06-222035-07-07

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach