Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rajchowa Góra
 • 1959-10-10
 • 8,2000
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 83, poz. 4411959-10-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Boronów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu w Leśnictwie Grójec Nadleśnictwa Państwowego Boronów, stanowiący pododdział "g" w oddziale 244, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1952-1961 r. , położony w miejscowości Bornów, w gromadzie Boronów, w powiecie lublinieckim województwa katowickiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:10.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Rajchowa GóraNie podlega publikacji2022-10-11
 • 8,2000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór