Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowiec
 • 1954-06-07
 • 6,5400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr 54, poz. 7481954-06-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Zarządzenie Nr 4/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowiec"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 49, poz. 3742010-02-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • skierniewicki, łowicki
 • Łyszkowice (wiejska), Lipce Reymontowskie (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Rogów na lata 2009-2018, leņnictwa Lipce, jako oddziały: 20 d, 20 ~d, 20 j, 21 d.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego z udziałem buka występującego przy granicy naturalnego zasięgu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowiec”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35442013-07-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowiec”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1372015-01-20

Nie

 • 6,5400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi