Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buki Wysoczyzny Elbląskiej
 • 1962-01-08
 • 93,7300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1962 r. Nr 2, poz. 8

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Buki Wysoczyzny Elbląskiej"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22752016-05-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentów żyznej buczyny niżowej Galio odorati-Fagetum oraz fragmentu zespołu grądu subatlantyckiego Stellario holosteae-Carpinetum betuli z czosnkiem niedźwiedzim Alium ursinum
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie