Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowy Las
 • 1998-12-29
 • 86,2900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1083

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Rozporządzenie Nr 31/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Bukowy Las"Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 64, poz. 1631
3 Zarządzenie Nr 73/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części w rezerwacie przyrody "Bukowy Las" Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie, lubelskie
 • lubaczowski, tomaszowski
 • Susiec (wiejska), Narol (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu lasów bukowych o wysokim stopniu naturalności.
 • Nie

Nie


Nie