Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowa Góra
 • 1954-12-22
 • 10,6400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr 119, poz. 16831954-12-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442012-01-17
2 Zarządzenie Nr 30/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Góra"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15622011-07-26
3 Zarządzenie Nr 11/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20.03.2013 r. w sprawie wyznaczenia szlaku w rezerwacie przyrody "Bukowa Góra"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;
5 Zarządzenie Nr 17/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zamknięcia szlaku dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego w rezerwacie przyrody "Bukowa Góra"

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • nowosolski
 • Otyń (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Otyń, w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanu zbliżonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bukowa Góra"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 70, poz. 13322011-06-22
2 Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27982013-12-20
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bukowa Góra"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 11912017-05-112037-05-11

Nie

 • 0,0000
 • 10,6400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.